Gaz Flare Sistemleri

Şehir ve belde çöp depolama alanlarındaki gaz birikme riskini ortadan kaldırmak, çıkan gaz miktarını ölçmek, kayıt etmek ve bu gazın çevreye ve insanlara zarar vermeden bertaraf edilmesi amacı ile mobil gaz yakıcısını tasarlamış ve imal edilmiştir.

Mobil yakıcımız 350m3/h lik bir gaz yakma kapasitesine sahiptir. Kendi vakum fanına ve PLC kontrol panosuna sahiptir.

Debimetre ve basınç transmitterlerinden okunan değerler PLC de değerlendirilir ve gerek emiş hattındaki basınca, gerekse basma hattındaki basınca göre vakum fanı sürücüsü PID ile kontrol edilerek operatörün set ettiği basınca göre yakıcı çalıştırılır.
Baca gazı sıcaklığı 950°C’ye ulaşabilmektedir. Mobil yakıcı çalışırken gaz akışı, basınçlar, baca gazı sıcaklığı gibi bilgiler HMI da kayıt edilmektedir.

Mobil yakıcımız kamyon kasasına konularak bir sahadan diğer sahaya nakledilebilecek ölçüdedir. Saha içerisinde de römork olarak sahanın içerisinde taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Mobil yakıcının yanma hücresi yukarı aşağı hareketi hidrolik bir piston vasıtası ile yapılabilmektedir. Mobil yakıcının kurulumu ve kontrolü için 1 personel yeterlidir.

Başlıca donanımlar aşağıdaki gibidir;

 • Kontrol Panosu (PLC ,HMI)
 • Blower,( Sürücü ile basınç kontrolü)
 • Demister,
 • Basınç Transmiterleri,
 • Baca sıcaklık Transmitteri.
 • Debimetre,
 • Sıcak daldırma galvaniz gövde,
 • Ana Kesme vanası ve pilot kesme vanası,
 • U.V alev monitörü,
 • Ateşleme Sistemi,
 • Alev tutucu,
 • Hidrolik Sistem (Pompa, Yağ tankı, piston, valfler ..vs)
 • Yakıcı bekler, (Ana bek sistemi , pilot bek sistemi)
 • Yanma hücresi / Bacası
 • Oransal baca emiş klepesi