Gaz Akış Kontrol Sistemleri

Müşterilerimiz ihtiyacına uygun olarak özel tasarlanan sistemlerdir. Gazın uygun basınca indirilmesi sonrası bir kontrol vanası yardımı ile akışın istenilen değerde geçmesi sağlanır. Aynı işlem diğer tüm gazlar için de yapılır. Tüm gazlar skid çıkışında bir gaz mikserinden geçerek homojen biçimde karışırlar.

Standart sistemlerimiz PLC ile kumanda ve kontrol edilmekte olup HMI veya SCADA opsiyonumuz bulunmaktadır.

Gaz üfleme sistemlerimiz gibi ekonomik sistemlerimiz de  ise sadece PID kontrolör bulunmakta olup talep edilir ise recorder opsiyonumuzda bulunmaktadır.

Sistemlerimiz ısıl işlem gören çelikler için fırın içi inert atmosfer oluşturulmasında, galvanizleme hatlarında indüksiyon fırınları içerisinde HNx (Hidrojen ve Azot) atmosfer oluşturulmasında, AOD konvertörlerinde özellikli çelik elde etmek için gerekli gaz karışımlarının karşılanmasında, çelik potalarına gaz üflenmesinde kullanılmaktadır.

Genel olarak her hat aşağıdaki ekipmanları içerirler:

  • Giriş Manometresi,
  • Filtre,
  • Regülatör,
  • Debimetre,
  • Oransal Vana,
  • Kesme Vanası,

İmalat portföyümüzde bulunan gaz karışım çeşitlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • HnX (Hidrojen ve Azot) Karışım İstasyonları,
  • Oksijen Akış ve Üfleme Kontrol Sistemleri
  • Azot Akış ve Üfleme Kontrol İstasyonu,
  • Argon Akış ve Üfleme Kontrol İstasyonu